SPØRGSMÅL OG SVAR

Medlemskab/kontingent

Jeg ønsker at opsige mit medlemskab
For at opsige medlemskabet, skal du sende en mail til kjellerup@sportogfitness.dk. Aftalen skal opsiges skriftligt med din underskrift.

Jeg er blevet trukket kr. 249,- (eller mere), og jeg har en PBS-aftale på kr. 199,-
Det koster kr. 50,- at udeblive fra et hold. Har du PBS-medlemskab, bliver det trukket over aftalen. Har du derimod et kontant medlemskab, koster det 5 dage af medlemskabet.

Jeg har modtaget et girokort, det burde da køre over PBS?
Modtager du et girokort, er det typisk fordi, der er opgivet/indtastet forkerte kontooplysninger. Tjek med personalet i receptionen eller send os en mail på kjellerup@sportogfitness.dk.

Holdtræning

Skal jeg afmelde mig holdet, selvom jeg er på venteliste?
Uanset hvad, skal der altid afmeldes, hvis man er forhindret. Det skal og kan senest gøres op til 2 timer før holdet starter. Gør man det ikke, vil man blive opkrævet henholdsvis kr. 50,- i gebyr for PBS-medlemskaber og -5 dage for kontant-medlemskaber.

Der er lange ventelister, jeg kommer aldrig på mit favorithold?
For at komme lidt på forkant med ventelisterne, er det nødvendigt at tilmelde sig holdene i god tid. Det er muligt at gøre dette 1 måned frem i tiden. Hertil skal det nævnes, at mange tilmelder sig, men ender løbende med at melde sig fra igen.

Kan jeg tilmelde eller afmelde hold via telefon?
Afmelding skal ske på kundecomputeren i centret eller via internet bookingen. Det er muligt at tilmelde eller afmelde hold over telefonen, hvis du ikke har mulighed for andet. Dog IKKE pr SMS!

Spædbørn/unge under 18 år

Kan jeg tage mit spædbarn med til træning?
Du må gerne tage din baby med ned at træne, så længe at der udvises hensyn til de andre medlemmer.

Hvor gammel skal jeg være for at træne i Sport og Fitness Kjellerup?
Vi har ingen aldersbegrænsning. Er du over 14 år, vurderer vi, at du kan træne på egen hånd – dog kræver vi en underskrift fra dine forældre, som accept af, at du tegner et medlemskab hos os. Ydermere er der et krav om, at unge under 14 år træner sammen med en person over 18 år samt får lagt et personligt træningsprogram sammen med en af vore instruktører, således at der tages hensyn til, at kroppen endnu ikke er udvokset. Sport og Fitness forbeholder sig retten til at bortvise børn og unge, hvis de ikke følger deres træningsprogram. Alle under 18 år skal ved indmeldelsen medbringe en forælder/værge, ligeledes skal begge parter medbringe ID.

REGLER FOR BRUG AF CENTRET

Vi forventer naturligvis, at vore medlemmer opfører sig respektfuldt over for hinanden og personalet, ikke larmer unødigt og undlader at føre telefonsamtaler i centeret. Udover dette kan nævnes følgende regler:

 • Fremmød på medlemsskærmen inden træning.
 • Benyt kun rene træningssko – har du glemt skiftesko, trænes i strømpesokker.
 • Rettidig afmelding fra hold er senest 2 timer inden holdstart. Dette kan gøres her i centret, hjemmefra via vores bookingsystem eller telefonisk ved at ringe til centeret.
 • Der tildeles en bøde på enten kr. 50,- (for PBS-medlemmer) eller 5 dage (for kontant-medlemmer) pr. tilmeldt hold, hvis man ikke fremmøder sig/udebliver fra holdet.
 • Framelding til hold kan IKKE ske ved at sende en mail/SMS.
 • Behandl redskaberne ordentligt – selv solide maskiner kan gå i stykker, hvis de ikke behandles ordentligt!
 • Aftør maskinerne efter brug.
 • Hold orden – hæng vægtskiver, måtter og lignende på plads efter brug.
 • Rygning er ikke tilladt.
 • Brug af præstationsfremmende stoffer (doping) medfører bortvisning.
 • Respekter venligst centerets lukketider.

REGLER FOR HOLDTRÆNING

 • Framelding skal ske senest 2 timer før holdstart – ellers tilfalder en bøde på kr. 50,- (for PBS-medlemmer) eller 5 dages træning (for kontant-medlemmer)
 • Fremmøde på medlemsskærmen skal være gennemført senest 10 min. inden holdstart.
 • Udeblivelse uden varsel medfører bøde (kr. 50,- eller 5 dage).
 • Booking kan ske helt op til holdets start.
 • Der kan bookes 1 måned frem i tiden.
 • Skiftesko er påbudt.
 • Der skal medbringes håndklæde til ALLE holdtræninger.

Vi gør opmærksom på, at man IKKE kan afmelde sig til holdtræning ved at sende os en mail eller en SMS.