SPØRGSMÅL OG SVAR

Medlemskab/kontingent

Jeg ønsker at opsige mit medlemskab
Du kan opsige dit medlemskab via hjemmesiden eller ved at sende en mail til kjellerup@sportogfitness.dk. Husk at oplyse dit navn og dit medlemsnummer. Dit medlemskab kan ikke opsiges mundtligt.

Jeg er blevet trukket kr. 249,- (eller mere), og jeg har en PBS/DIBS-aftale på kr. 199,-
Der kan være flere forklaringer på, hvorfor du opkræves mere, end du regner med. En mulighed kan være udeblivelse fra hold, hvor vi opkræver kr. 50,- pr. hold, man udebliver fra. Der kan også være tale om, at dit medlemskab er opstartet, efter vi har bedt NETS om at opkræve kontingent, hvorfor opkrævningen for indeværende måned overgår til betaling måneden efter. Er du i tvivl, så send en mail til kjellerup@sportogfitness.dk, så ser vi på dine transaktioner og forklarer dig, hvorfor beløbet ser ud, som det gør.

Jeg har modtaget et girokort, det burde da køre over PBS/DIBS?
Modtager du et girokort, er det typisk fordi, der er opgivet/indtastet forkerte kontooplysninger, hvis det drejer sig om en PBS-aftale. Har du oprettet et DIBS-medlemskab, mangler du højst sandsynligt at tilknytte et betalingskort til dit medlemskab. Tjek med personalet i receptionen eller send os en mail på kjellerup@sportogfitness.dk.

Holdtræning

Skal jeg afmelde mig holdet, selvom jeg er på venteliste?
Uanset hvad, skal der altid afmeldes, hvis man er forhindret i at deltage på holdet. Det skal og kan senest gøres op til 2 timer før holdet starter. Gør man det ikke, vil man blive opkrævet henholdsvis kr. 50,- i gebyr for PBS/DIBS-medlemskaber og 5 dage for kontant-medlemskaber.

Der er lange ventelister, jeg kommer aldrig på mit favorithold?
For at komme lidt på forkant med ventelisterne, er det nødvendigt at tilmelde sig holdene i god tid. Det er muligt at gøre dette 1 måned frem i tiden. Hertil skal det nævnes, at mange tilmelder sig holdene for en sikkerheds skyld, men mange ender med løbende at melde sig fra igen op til og på selve dagen for holdet

Kan jeg tilmelde eller afmelde hold via telefon?
Nej, det kan du ikke. Afmelding skal ske på kundecomputeren i centret, via vores hjemmeside eller via Sport Solution Booking-app’en. 

Spædbørn/unge under 18 år

Kan jeg tage mit spædbarn med til træning?
Du må gerne tage din baby med ned at træne, så længe der udvises hensyn til de andre medlemmer.

Hvor gammel skal jeg være for at træne i Sport og Fitness Kjellerup?
Vi har ingen aldersbegrænsning. Er du over 14 år, vurderer vi, at du kan træne på egen hånd – dog kræver vi en underskrift fra dine forældre, som accept af, at du tegner et medlemskab hos os. Ydermere er der et krav om, at unge under 14 år træner sammen med en person over 18 år samt får lagt et personligt træningsprogram sammen med en af vore instruktører, således at der tages hensyn til, at kroppen endnu ikke er udvokset. Sport og Fitness forbeholder sig retten til at bortvise børn og unge, hvis de ikke følger deres træningsprogram. Alle under 18 år skal ved indmeldelsen medbringe en forælder/værge, ligeledes skal begge parter medbringe ID.

REGLER FOR BRUG AF CENTRET

Vi forventer naturligvis, at vore medlemmer opfører sig respektfuldt over for hinanden og personalet, ikke larmer unødigt og undlader at føre telefonsamtaler i centeret. Udover dette kan nævnes følgende regler:

 • Fremmød på medlemsskærmen inden træning.
 • Benyt kun rene træningssko – har du glemt skiftesko, trænes i strømpesokker.
 • Rettidig afmelding fra hold er senest 2 timer inden holdstart. Dette kan gøres her i centret, hjemmefra via vores bookingsystem eller telefonisk ved at ringe til centeret.
 • Der tildeles en bøde på enten kr. 50,- (for PBS-medlemmer) eller 5 dage (for kontant-medlemmer) pr. tilmeldt hold, hvis man ikke fremmøder sig/udebliver fra holdet.
 • Framelding til hold kan IKKE ske ved at sende en mail/SMS.
 • Behandl redskaberne ordentligt – selv solide maskiner kan gå i stykker, hvis de ikke behandles ordentligt!
 • Aftør maskinerne efter brug.
 • Hold orden – hæng vægtskiver, måtter og lignende på plads efter brug.
 • Rygning er ikke tilladt.
 • Brug af præstationsfremmende stoffer (doping) medfører bortvisning.
 • Respekter venligst centerets lukketider.

REGLER FOR HOLDTRÆNING

 • Framelding skal ske senest 2 timer før holdstart – ellers tilfalder en bøde på kr. 50,- (for PBS-medlemmer) eller 5 dages træning (for kontant-medlemmer)
 • Fremmøde på medlemsskærmen skal være gennemført senest 10 min. inden holdstart.
 • Udeblivelse uden varsel medfører bøde (kr. 50,- eller 5 dage).
 • Booking kan ske helt op til holdets start.
 • Der kan bookes 1 måned frem i tiden.
 • Skiftesko er påbudt.
 • Der skal medbringes håndklæde til ALLE holdtræninger.

Vi gør opmærksom på, at man IKKE kan afmelde sig til holdtræning ved at sende os en mail eller en SMS.